Cyplysu anhyblyg 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    Cyplysu anhyblyg arddull 1GS

    Mae cyplyddion rhigol yn destun pwysau mewnol a grymoedd plygu allanol yn ystod y gwasanaeth. Mae ASTM F1476-07 yn diffinio cyplu anhyblyg fel cymal lle nad oes symudiad pibell onglog neu echelol am ddim ar y cyfan a chyplu hyblyg fel cymal lle mae ar gael
    symudiad pibell onglog ac echelinol cyfyngedig.