Cyflwyniad Cynhyrchion Tri dull traddodiadol i gysylltu pibellau dur.

Cyflwyniad Cynhyrchion Tri dull traddodiadol i gysylltu pibellau dur, sef weldio, cysylltiad fflans a chysylltiad sgriw.

Mae system bibellau rhigol CNG yn defnyddio'r cyplyddion rhigol a ffitiadau allfa gangen fel yr allwedd, wedi'i ategu gan amrywiaeth o ffitiadau pibellau nad ydynt yn gasged.in er mwyn diwallu anghenion cwsmeriaid, mae CNG hefyd yn datblygu cynhyrchion estynedig fel falfiau pen rhigol, hidlwyr, ac ati. Bydd .CNG yn parhau i wella a gwneud y gorau fel y gall llinell cynnyrch y cwmni gyflawni gofynion ym meysydd adeiladu sifil, trefol a diwydiannol.

Mae system pibellau rhigol CNG yn gydran system bibellau gyffredinol, economaidd, ddiogel ac ymarferol, ni fydd y broses osod yn dod ag unrhyw lygredd i'r biblinell. Mae'n gynnyrch gwyrdd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae system bibellau rhigol CNG yn adeiladu cysylltiad pibell ar wyneb allanol pibellau dur. Nid oes gan ddiamedr mewnol ac arwyneb mewnol y bibell fater o gysylltiad, sy'n golygu bod yn rhaid ymestyn ystod cymhwysiad y cynnyrch hwn yn fwy.

news

news

Math o Gynhyrchion 

Mae system bibellau rhigol CNG yn cwmpasu'r categorïau canlynol:

Cyplu rhigol

Mae cyplyddion rhigol wedi'u cynllunio fel cysylltydd hunan-ganoli cylch, mae ardal allweddol fewnol y tai yn cymryd rhan yn y rhigolau pibellau i ddarparu cysylltiad pibell. Pan fydd y cyplydd hyblyg wedi'i ymgynnull ar y gweill, mae bwlch yn

wedi'i ffurfio rhwng pennau'r bibell i ganiatáu dadleoli echelinol a gwyro ochrol. Mae cyplu caled yn cloi'r pibellau'n uniongyrchol heb gwyro.

Siopau mecanyddol

Mae dwy ran i gartrefu ffitiadau allfa cangen, yn y drefn honno, y tai allfa a'r gorchudd: Gall yr allfeydd mecanyddol fod yn cynnwys dau gartref allfa (meddai'r groes fecanyddol), neu un tŷ allfa ynghyd ag un gorchudd (dywedir fel ti mecanyddol) Mae'r tai allfa wedi'u cynllunio fel strwythur hunan-leoli, i adeiladu allfa gangen ar y brif bibell.

Ffitiadau Di-Gasged Rhigol

Mae gan ffitiadau rhigol amrywiaeth o arddulliau, i ddarparu troi cyfeiriad llif, lleihau diamedr, canghennau a swyddogaeth arall.


Amser post: Gorff-13-2021