Cyplysu anhyblyg dyletswydd trwm 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Arddull 1GH Cyplysu Anhyblyg Dyletswydd Trwm 500Psi

    Mae'r cyplydd anhyblyg dyletswydd trwm wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau pibellau cyffredinol
    gwasanaethau pwysau cymedrol neu uchel. Mae pwysau gweithio fel arfer yn dibynnu ar drwch wal a graddfa'r bibell sy'n cael ei defnyddio. Mae'r cyplyddion Model 7707 yn cynnwys hyblygrwydd a all ddarparu ar gyfer camlinio, ystumio, straen thermol, dirgryniad, sŵn a chryndod seismig. Gall y Model 7707 hyd yn oed gynnwys cynllun pibellau bwaog neu grwm