Croes Gostyngol Gostyngedig

  • Style  Grooved Reducing Cross

    Croes Gostyngol Gostyngedig

    Rydym ni (CNG) yn cyflenwi Croes Gostyngol Grooved. Fe'u defnyddir ar gyfer cysylltu Standpipe i reoli, dosbarthu neu gefnogi piblinell mewn gwahanol feintiau neu gyfeiriadau. Trwy gysylltiad rhigol, mae amser prosiect yn cael ei arbed llawer gyda gosod cyflym a chynnal a chadw hawdd. Rydym yn cyflenwi ffitiadau pibellau rhigol ar gyfer system ymladd tân.