Cyplysu Hyblyg dyletswydd trwm 1000Pi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    Cyplysu Hyblyg Dyletswydd Trwm 1000Pi

    Mae'r model cyplu hyblyg dyletswydd trwm 1000 Psi wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau pibellau cyffredinol gwasanaethau gwasgedd cymedrol neu uchel. Mae pwysau gweithio fel arfer yn cael ei bennu gan drwch wal a graddfa'r bibell sy'n cael ei defnyddio. Mae'r model 1000 o gyplyddion Psi yn cynnwys hyblygrwydd a all ddarparu ar gyfer camlinio, ystumio, straen thermol, dirgryniad, sŵn a chryndod seismig. Gall y Model 1000 hyd yn oed gynnwys cynllun pibellau bwaog neu grwm.